Ważne dokumentyStatut Szkoły

Szkolny Program Profilaktyki

Program Wychowawczy Szkoły

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS

Koncepcja Pracy Szkoły

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii

Przedmiotowy System Oceniania z Historii

Przedmiotowy System Oceniania z Geografii

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z Zajęć Technicznych

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z Wiedzy O Społeczeństwie

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego - kl. I-III i IV-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego - kl. I-III i kl. V

Matematyka - wymagania na poszczególne oceny

Procedura rekrutacji do klasy I

Procedura rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie - samotny rodzic

Oświadczenie - samotny rodzic

Oświadczenie - rodzeństwo w szkole

Oświadczenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do I klasy

Oświadczenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do Oddziału Przedszkolnego

Oświadczenie o dochodach

Wniosek o świadczenie socjalne

Regulamin świetlicy

Regulamin Funduszu Socjalnego

Terminy składania wniosków do Funduszu Socjalnego