Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty


Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

 

1. Anna Chadży -  dyrektor szkoły, język polski, świetlica szkolna, wychowawca klasy V

2. Wanda Bobryk- oddział przedszkolny "Tuptusie"

3. Małgorzata Rybakowska- oddzial przedszkolny "0"

4. Marlena Łata - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I 

5. Małgorzata Kutrowska- edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca klasy II

6. Krystyna Sos - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

6. Agnieszka Froniewska - język polski, wychowawca klasy IV

7. Andrzej Zaremba - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI

8. Beata Kędroń - geografia, biologia, przyroda,chemia, fizyka,  wychowawca klasy VII

9. Elżbieta Knappe - matematyka,  informatyka, wychowawca klasy VIII

10. Przemysław Wrotny - język angielski

11.  Dagmara Choma - język angielski

12. Ewa Balakowska - język niemiecki

13. Dorota Piwowar - religia, WDŻ

14. Anna Paplicka - Paniczak - matematyka

15. Robert Rząsa - edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

16. Iwona Helak-Poczęta - wiedza o społeczeństwie

17. Monika Ramus - pedagog szkolny

18. Małgorzata Prugar - biblioteka

19. Krzysztof Kuzia - technika

20. Tadeusz Kozak - plastyka, muzyka

21. Bartosz Baszak - historia