Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

 

1. Joanna Cimosz - Nowak - dyrektor szkoły 

2. Agnieszka Froniewska -  język polski, wychowawca klasy VI

3. Aldona Szczygieł- oddział przedszkolny "Tuptusie"

4. Magdalena Ławrynowicz - oddzial przedszkolny "0"

5. Małgorzata Kutrowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I 

6. Patrycja Spryszyńska- edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca klasy II

7. Marlena Łata - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, logopedia

8. Maryla Kruze -chemia, biologia, wychowawca klasy IV

9. Andrzej Zaremba - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIII

10. Artur Breczko - geografia 

11. Elżbieta Knappe - matematyka, fizyka, wychowawca klasy VII

12. Przemysław Wrotny - język angielski, wychowawca klasy V

13.  Dagmara Choma - język angielski

14. Ewa Balakowska - język niemiecki

15. Dorota Piwowar -  WDŻ

16. Anna Paplicka - Paniczak - matematyka

17. Robert Rząsa - edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, WOŚ

18. ks. Dariusz Pytel - religia

19. Monika Ramus - pedagog szkolny

20. Małgorzata Prugar - biblioteka, CIM

21. Krzysztof Kuzia - technika

22. Tadeusz Kozak - plastyka, muzyka

22. Bartosz Baszak - historia

23. Krystyna Sos - świetlica

24. Anna Chadży - język polski