Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty


Kalendarz pracy szkoły

 

L.P

Data

Impreza

1

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

2

10.09.2021 r.

Inauguracja Roku Sportowego 2020/2021

3

15.10.2021 r.

25 Rocznica nadania Imienia szkole

4

21.10.2021 r.

Pasowanie uczniów klasy I

5

10.11.2021 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

6

25.11.2021r.

Światowy Dzień

 Pluszowego Misia

7

14.12.2021 r.

Proponowane oceny za I semestr

8

22.12.2021 r.

Kiermasz świąteczny -  Jasełka Bożonarodzeniowe

9

23.12.2021 – 31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

10

19.01.2022 r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych

11

23.01.2022 r.

Koniec semestru I

 

12

31.01. – 13.02

2022 r.

Ferie Zimowe

14

14-19.04.

2022r.

Wiosenna Przerwa Świąteczna

15

20.04.2022 r.

Apel z Dnia Ziemi

 

16

04.05.2022 r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3-Maja

 

17

13.05.2022 r.

Proponowane oceny końcoworoczne

18

01.06.2022 r.

Dzień Dziecka na Sportowo

19

08.06.2022 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

20

24.06.2022 r.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

02.11.2021r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

17.06.2022 r.

Egzamin klasy VIII – 24-26.05.2022 r.