Historia szkoły

Kalendarium Szkoły Podstawowej

 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie10 sierpnia 1945r.      Powiatowy Inspektorat Szkolny w Jeleniej Górze powołuje Stanisława Dolatę na pierwszego kierownika Szkoły Podstawowej w Bobrowicach.


1 września 1945r.         Uroczyste rozpoczęcie pierwszego w wolnej Polsce Roku Szkolnego 1945/1946. Naukę w klasach I – V podjęło 12 uczniów.

9 września 1945r.         Pierwsze polskie dożynki w Bobrowicach. Program artystyczny przygotowała młodzież szkolna.

26 czerwca 1947r.           Pierwsi absolwenci szkoły - 15 uczniów ukończyło klasę siódmą.

6 października 1949 r.     Kierownikiem szkoły zostaje Osiński Kazimierz.

marzec  1951r.                Nowym kierownikiem zostaje Pillar Józef.

31 sierpnia 1951r.           Tymczasowe stanowisko szkoły obejmuje Madejska Stanisława.

1 września 1952r.            Kierownikiem szkoły zostaje Wieczorek Karol.

1 września 1953r.            Zmiana na stanowisku kierownika. Nowym kierownikiem zostaje Ropa Dominik.

czerwiec 1956r.               Remont budynku głównego szkoły.

1957r.                              Stanowisko kierownika obejmuje Antoni Maćkowiak.

2 września 1957r.            W szkole uczy się 275 uczniów.

1 września 1958r.            Liczba uczniów wzrasta do 330.

1 września 1962r.            Szkoła liczy już 360 uczniów.

zima 1962/1963r.            Temperatura spada do – 32 stopni, dlatego dzieci przez tydzień
  nie uczęszczały do szkoły.

1 września 1963r.            Na stanowisko kierownika powraca Pillar Józef.

1964/1965r.                      W szkole uczy się 347 uczniów. Zajęcia odbywają się na dwie zmiany.

wrzesień 1966r.               Szkoła powiększa się o jeden oddział – klasę VIII.

wrzesień 1966r.               Założenie chóru. Opiekunem chóru zostaje Szwed Leonarda.

wrzesień 1969r.              Siedlęcin dotyka niż demograficzny – liczba dzieci maleje do 280. Nowym kierownikiem  zostaje Irena Janas.

7 marca 1971r.                 Pierwszy raz w szkole rozpoczynają się zapisy do klasy I.

październik 1971r.         Pierwsze wykopki. Uczniowie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie,   które   przeznaczają na wycieczkę do stolicy.

1972r.                             Dyrektorem szkoły zostaje kierownik Irena Janas.

1 stycznia 1973r.        Reorganizacja szkolnictwa. Szkoła w Siedlęcinie wchodzi w skład Szkoły Gminnej w Jeżowie     Sudeckim.

1 września 1973r.        W związku z reorganizacją szkół nastąpił podział roku szkolnego na dwa semestry. Rada pedagogiczna szkoły rozpoczyna pracę nad kodeksem ucznia, systemem punktacji zachowania oraz nad rozwinięciem działalności harcerstwa.

3 pażdziernika 1973r.      Odbywa się pierwsza uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów.

19 grudnia 1973r.            Zostają wręczone pierwsze odznaki wzorowego ucznia.

1 sierpnia 1974r.              Dyrektorem szkoły zostaje Franciszek Szczypka.

2 września 1974r.            W szkole powstaje oddział przedszkolny.

20 września 1975r.          Obchody 30-lecia Szkoły. Zjazd Pionierów.

23 sierpnia 1976r.            Dyrektorem szkoły zostaje Aniela Puzyniak – Tużnik.

30 listopada 1978r.        Dyrektorem szkoły zostaje AnielaTużnik. Dzień Seniora. Spotkanie z byłymi   nauczycielami i uczniami szkoły.

marzec 1981r.                  Pożar w budynku nad Bobrem.

13 grudnia 1981r.            Stan wojenny. Zakaz zgromadzeń. Ustają święta okolicznościowe szkoły.

31 sierpnia 1989r.         Odchodzi ze stanowiska dyrektora szkoły Aniela Tużnik. Nową dyrektor zostaje Mujta   Krystyna 

21 września 1996r.        50 lat szkoły w Siedlęcinie. Szkoła otrzymuje Sztandar, imię Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz pierwszy komputer.

maj 1998r.                       Wycieszka uczniów do Paryża

13 listopada 1998r.        Uczniowie szkoły uczestniczą w Pierwszym Festiwalu Pieśni Rycerskiej i Dworskiej w   Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie

maj 1999r.                        Wycieczka uczniów do Włoch

maj 2000r.                        Wycieczka uczniów do Włoch

maj 2001r.                      Zostaje zorganizowany pierwszy wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę” do Dziwnówka

1 września 2001r.            Dyrektorem szkoły zostaje Mikołajczak Henryka

30 września 2001r.         Szkoła zostaje organizatorem XVII Rajdu Młodzieży Szkolnej                              „Siedlęcin – 2001”

11 października 2001r.  Tradycją szkoły stają się biegi przełajowe najmłodszych uczniów oraz uroczyste rozpoczęcie Roku Sportowego.

marzec 2001r.                Uczniowe klasy V zdobywają pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym – Polska 2001. W szkole gości Lidia Mejsztowicz.

kwiecień 2002r.                Tradycją szkoły staje się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

maj 2002r.                      Zostaje zorganizowany drugi wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”   w Nowęcinie.

25 października 2002r.   Uroczysta inauguracja programu 3E. Szkoła rozpoczęła współpracę z Lasami  Państwowymi Nadleśnictwem Lwówek Śląski. Szkołę odwiedza Minister Obrony  Narodowej Jerzy Szmajdzińsk. Jerzy.

20 listopada 2002r.         Szkoła w Siedlęcinie nawiązuje współpracę z niemiecką szkołą w Buchholtz.

3 grudnia 2002r.             Grupa uczniów zostaje zaproszona przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do uczestnictwa w imprezie pod hasłem  „Eko - Mikołajki”.

czerwiec 2002r.               Założenie elektronicznej bazy danych – losy absolwentów. Zakończenie realizacji projektu „Nasza Ziemia, gmina wieś”.

wrzesień 2003r.                Naukę w szkole rozpoczyna 102 uczniów. Pracuje 12 nauczycieli.

3 listopada 2003r.          Szkoła zajmuje drugie miejsce w akcji Tesco dla szkół pod hasłem  „Ty wybierasz, Tesco funduję” Szkoła otrzymuje telewizor, odtwarzacz DVD.

maj 2004r.                       Zostaje zorganizowany trzeci wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę”  w Jastrzębiej Górze.

24 czerwca 2004r.           Wydanie I egzemplarza „Księgi Szkoły”.

1 września 2004r.           Naukę w szkole rozpoczyna 93 uczniów. Pracuje 15 nauczycieli. W oddziale przedszkolnym rozpoczyna przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej 10 dzieci.

wrzesień 2004r.             Udział uczniów i nauczycieli oraz delegacji rodziców w uroczystości 90-lecia Szkoły Podstawowej w Buchholtz.

8 grudnia 2004r.               W szkole odbywa się pierwszy gminny konkurs „Kolęd i Pastorałek” dla uczniów klas I – III oraz oddziału przedszkolnego.

2004 – 2005r.                   Przeprowadzono generalne remonty dwóch budynków szkolnych.

maj 2005 r.                        Zostaje zorganizowany IV wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę” w Dziwnówku.

20 czerwca 2005r.           Wydanie III egzemplarza „Księgi Szkoły”.

1 września 2005r.         W szkole uczy się 82 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi. W oddziale przedszkolnym ropoczyna przygotowania do podjęcia nauki w klasie I 13 dzieci.

20 września 2005r.          Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2005/2006 w Buchholtz raz impreza integracyjna. Uczestnictwo 20 – osobowej delegacji  uczniów ze szkoły w Siedlęcinie.

2006/2007                        Nowym Dyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Knappe.

1 IV – 30 IX 2007r.           Uczniowie biorą udział w projekcie „Bractwo Rycerskie króla Artura przy Wieży Książęcej ” w Siedlęcinie.

1 września 2011r.            Nowym Dyrektorem szkoły zostaje mgr Zuzanna Kozyra- Jędruch.

27 września 2001r.         Otwarcie sali przyrody- założenie tablicy multimedialnej.  Wyposażono salę w nowe ławki i krzesła.

1 października 2011r.      XVI Rocznica Nadania Szkole imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania.