Międzynarodowy Dzień Krajobrazu - 20.10.2023 r.

 

      Uczniowie   Szkoły   Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania   w Siedlęcinie, którzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe  20 października 2023 roku włączyli się w akcję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

    Przyroda, architektura, kultura w twojej codzienności. „Doceń lokalność!” – to hasło  Dnia Krajobrazu 2023.

      „Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów” (cyt. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

      W naszym przypadku była to również  okazja, do podsumowania tematu kompleksowego dot. krajobrazu najbliższej i dalszej okolicy realizowanego od pewnego czasu na zajęciach świetlicowych. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole leśników, którzy pracują w Nadleśnictwie Lwówek Śląski. Pan Paweł Sondaj oraz Pan Jerzy Zawada przeprowadzili  warsztaty dot. tematyki  tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu.  Tego dnia udało się nam również posadzić symboliczne drzewko na posesji naszej szkoły. Panowie leśnicy służyli pomocą. Wytłumaczyli uczniom jakie wybrać najlepsze miejsce dla sadzonki i w jaki sposób należy posadzić drzewko. Oprócz tego przygotowaliśmy   wystawę pięknych fotografii  pod hasłem „Piękno Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” wykonanych przez uczniów naszej szkoły.  Powstała także wystawa fotografii „Siedlęcin wczoraj i dziś”. Na zajęciach świetlicowych dzieci wykonały ponadto prace plastyczne na temat „Krajobraz mojej miejscowości”. Podsumowaniem była makieta przedstawiająca pobliski las oraz symboliczne jesienne drzewo z prośbami do nas wszystkich.

      Na zakończenie  uczniowie wręczyli gościom pracę plastyczną przedstawiającą naszą najbliższą okolicę. Dzieci przygotowały wydzierankę przedstawiającą Wieżę Książęcą w Siedlęcinie.

      Podejmowane inicjatywy to doskonały sposób na rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, pobudzenie ciekawości uczniów krajobrazem oraz dostrzeganie walorów  krajobrazowych naszego regionu.

   

2023-10-20