Szkolny Projekt Edukacyjny - Przyroda to wielka przygoda

 

        W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć świetlicowych realizowany jest Projekt Edukacyjny pod nazwą „Przyroda to wielka przygoda”. Projekt  przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV. Zakłada realizację różnorodnych zadań z zakresu edukacji przyrodniczej. 

 

       Główne założenia projektu to: 

 

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.

Pobudzenie ciekawości i zainteresowania uczniów krajobrazem.

Dostrzeganie walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego regionu i kraju.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.

Poznanie sposobów ochrony przyrody.

Umiejętność dostrzegania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.

Poznanie najbliższego otoczenia przyrodniczego.

Dostrzeganie piękna przyrody.

Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i wyciągania wniosków.

Poznanie zwierząt oraz roślin w bliższej i dalszej okolicy.

Kształtowanie twórczej ekspresji opartej o różne środki wyrazu: muzykę, literaturę, teatr, plastykę.

 

      Projekt realizowany będzie podczas zajęć, wycieczek i spacerów.  Przewiduje udział dzieci w konkursach, quizach, spotkaniach, zajęciach plastyczno-technicznych itp. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku uczniów, ich możliwości poznawczych, zainteresowań oraz potrzeb.

 

      Naszym pierwszym przedsięwzięciem były obchody Międzynarodowego Dnia Drzewa. Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, który jest elementem edukacji ekologicznej. Tego dnia w ramach zajęć świetlicowych odbyły się warsztaty związane z tematyką drzew. Dzieci poznały znaczenie drzew dla człowieka, zwierząt i przyrody.   Ponadto obejrzały film edukacyjny oraz wspólnie wykonały wspaniały plakat związany z tym zagadnieniem. Podsumowując zajęcia stworzyły również piękne jesienne drzewo.

 

      Dzieci z niecierpliwością czekają już na kolejne wydarzenie, które niebawem nastąpi. Relacja gwarantowana.

 

 

2023-10-10