Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty

Zarządzenie Dyrektora szkoły

W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren przy budynkach szkoły oW związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren przy budynkach szkoły oraz obiektów sportowych (plac zabaw, boiska) osób niebędących pracownikami SP w Siedlęcinie oraz obiektów sportowych (plac zabaw, boiska) osób niebędących pracownikami SP w Siedlęcinie

 

                                                   Dyrektor Szkoły mgr Anna Chadży

2020-03-23