Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

Linki


Ważne dokumentyPROJEKT EDUKACYJNY -

„Tajemnice książki - czyli podróże po literaturze”

realizowany w ramach zajęć rozwijających kreatywne myślenie   w   KLASIE I   

Rok szkolny 2019/2020
„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować…”

    Uczniowie klasy I w ramach zajęć rozwijających kreatywne myślenie  będą realizować m.in. Projekt Edukacyjny  pod hasłem "Tajemnice książki, czyli podróże po literaturze”.

 Celem projektu jest:

– Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci.
– Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
– Rozbudzanie zamiłowania do samodzielnego sięgania po książki.
– Nabywanie umiejętności świadomego i samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki.
– Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
– Uświadomienie rodzicom wartości codziennego czytania.
– Rozwijanie fantazji, pobudzenie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych.
- włączenie się w KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Termin realizacji Projektu: październik 2019 – czerwiec 2020 r.

Harmonogram działań:

1. Inauguracja projektu – uzupełnianie „Jesiennego drzewka czytelniczego” – zawieszanie tytułów ulubionych   książek  przez uczniów klasy I oraz dorosłych (nauczycieli, rodziców, dziadków) – październik 2019 r.
2. Zaprezentowanie rodzicom podczas zebrania referatu na temat: Wpływ czytania na rozwój dzieci” –  październik 2019 r.
3. Wywiad z rodzicami lub dziadkami pt. „Co czytałem, gdy miałem naście lat?” – listopad 2019 r.
4. Współpraca z biblioteką.
5. Realizacja zadania „Czytanie na śniadanie” (czytanie wybranych książek podczas przerw śniadaniowych) – październik 2019 – czerwiec 2020.
6. Konkurs wiedzy:  „Znamy te bajki” 

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

Buduje mocną więź między dorosłym, a dzieckiem.
Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka.
Rozwija język, pamięć  i wyobraźnię.
Uczy myślenia, poprawia koncentrację.
Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.
Poszerza wiedzę ogólną.
Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu.
Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera.
Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. 

Działania szczegółowe:

Zorganizowanie w sali „Kącika książki” – w tym celu dzieci przynoszą do szkoły z domu swoje ulubione książki.
Systematyczne, głośne czytanie dzieciom książek  przez nauczyciela w ramach akcji „Czytanie na śniadanie”. Wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych książeczek dla dzieci.
Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Siedlęcinie – zapoznanie dzieci ze sposobem wypożyczania książek, odpowiednim zachowaniem w bibliotece (miejscu publicznym).
Zapoznanie z zasadami korzystania z książek w „kąciku książki”
w sali, z biblioteki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd.
Wspólne z grupą  układanie bajki o wymyślonych przez siebie bohaterach – „Księżniczka i rycerz”.
Wykonanie ilustracji do wymyślonej przez siebie bajki.
Wykonanie zakładek do książek.
Zorganizowanie wystawki swoich prac na terenie szkoły.


2019-09-17