Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiŚwięto Szkoły - 26.09.2018 r.

      Środa 26. września 2018 roku była dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie dniem szczególnym. Tego dnia świętowano  XXII rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Siedlęcinie imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz zakończenie projektu „Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” , a tym samym  oddanie do użytku po kapitalnym remoncie budynków Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Szkolnej 10 oraz ul. Kościelnej 5 w Siedlęcinie.

     Wśród znakomitych gości powitaliśmy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Janusza Wrzala, asystentkę posłanki na Sejm  Zofii Czernow,  asystentkę wiceministra Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, Wójta Gminy Jeżów Sudecki Pana Edwarda Dudka prezesa ZNP Okręg Jelenia Góra Panią Sylwię Gac- Sufletę, przedstawicieli samorządu lokalnego, radnych, dyrektorów szkół gminnych. Gorąco przez uczestników uroczystości zostali powitani również emerytowani nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie oraz przyjaciele szkoły.

     Tegoroczne obchody Dnia Patrona były wyjątkowe, związane z ważną rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, co nadawało im uroczysty charakter. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, zaprezentowali umiejętności, a także zyskali świadomość roli szkoły w życiu każdego jej wychowanka.

     Uroczystość rozpoczęła się zwiedzaniem nowo wyremontowanej, pięknej placówki. Uczniowie wspólnie z wychowawcami przygotowali gazetki tematyczne i wystawy prac. Zaproszeni goście chętnie przeglądali kroniki szkolne, które stanowią swoistą kartę historii naszej szkoły. Następnie dokonali wpisów do księgi pamiątkowej, otwierającej kolejne dekady życia Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie. 

     Kolejnym punktem uroczystości była akademia,  podczas której zaproszeni goście oraz społeczność szkolna prześledziła wydarzenia z ostatnich dwudziestu dwu lat historii naszej szkoły. Uczniowie licznie zaangażowali się w przedstawienie, a muzyka była dopełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia.

     Obchody rocznicy nadania imienia szkole to uroczysty i doniosły dzień w życiu naszej szkoły. Obecni na uroczystości mogli odczuć atmosferę zadumy i refleksji.

   Reasumując należy  stwierdzić, iż była to uroczystość, która potwierdziła, że szkoła jest wewnętrznie zintegrowana, że panuje w niej przyjazny klimat, w którym wszyscy czują się dobrze, a w związku z tym praca przynosi efekty. Jesteśmy przekonani, że kolejne rocznicowe uroczystości powiększą dorobek i sukcesy szkoły.

  Dyrektor szkoły Pani Zuzanna Kozyra złożyła gorące podziękowania za współpracę i pomoc  wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju  placówki,  wspomagali działania podejmowane na jej terenie, okazywali zrozumienie i serce dla miejsca, które łączy ze sobą społeczność Siedlęcina. Podziękowania otrzymali:

Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek,  Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Dolnośląski Wicekurator  Oświaty Pan Janusz Wrzal, Zastępca Wójta Gminy Pan Artur Smolarek, Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki Pani Ewa Nidzgorska, Radni Gminy Jeżów Sudecki, Skarbnik Gminy Pani Marta Kędziorek, Sołtys wsi Siedlęcin Pan Marian Tyka, Rada Rodziców, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Kaja Krzysztof i Joanna Jamrożek, Pani Sabina Łozińska- Uroda, Pan Jan Gębura oraz Pani Barbara Mela. 


2018-09-28