Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty

Apel z okazji Dnia Ziemi - 27.04.2016 r.

     Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia i ma na celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Program obchodów ma uświadamiać społeczeństwu zagrożenia, przed którymi stoi nasza planeta, jak kruchy jest ekosystem Ziemi i jak łatwo go naruszyć, np. poprzez nadmierną eksploatację zasobów naturalnych oraz zachęcać do ekologicznych zachowań.

      To proekologiczne święto obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania 27 kwietnia 2016 roku. Z tej okazji do Sali Domu Ludowego w Siedlęcinie przybyli zastępca wójta Artur Smolarek i sołtys Marian Tyka, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

      Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tej akcji, której celem jest popularyzowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji odbył się apel i  inscenizacja artystyczna przeplatana piosenkami i wierszami przygotowanymi przez uczniów klasy II.

       Mamy nadzieję, że przedstawienie uwrażliwiło wszystkich przybyłych na problemy środowiska przyrodniczego oraz wdrożyło do aktywnej postawy na rzecz ochrony środowiska.

2016-04-29