Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ROKU SZK. 2019/2020

 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy Rodziców (Opiekunów).

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są  uczniowie klas  I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci:

Obojga Rodziców pracujących,

Rodzica samotnie wychowującego dziecko,

Matek i Ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy.

Karty zapisu do świetlicy szkolnej są do pobrania  w sekretariacie.

Niekompletne karty zapisu (brak potwierdzenia o zatrudnieniu Rodziców/prawnych Opiekunów) nie będą przyjmowane.

 

OPIEKA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom klas IV – VIII w ramach zajęć bibliotecznych oraz zajęć w Centrum Informacji Multimedialnej.

 

 

2019-08-28