Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiTo był świat, zupełnie w starym stylu ...

 

     W ramach realizacji w naszej szkole Projektu  „Eksperymentuję – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” uczniowie aktywnie  pracują m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi naszej miejscowości opracowując Program pod hasłem  „Znam dobrze swoją okolicę”.

     Edukacja regionalna jest ściśle powiązana z całym procesem dydaktycznym i wychowawczym. Już w klasach młodszych nauczyciel stara się  wzbudzić zainteresowanie dziecka historią i kulturą ojczystą zaczynając na tym etapie nauki od spraw prostych i oczywistych, czyli od poznawania tradycji rodzinnych, konstruowania drzewek genealogicznych, opowieści związanych z najbliższą okolicą oraz jej zwiedzenia.

Regionalizm w edukacji wczesnoszkolnej integruje prawie wszystkie edukacje:

-          matematyczną ( stosunki przestrzenne, pojęcie czasu, daty )

-          polonistyczną ( sprawozdania, opisy, dyskusje itd. )

-          plastyczno-techniczną ( albumy, ilustracje, drzewka genealogiczne )

-          środowiskową ( obserwacja środowiska, zwiedzanie zabytków)

Nadrzędnym zadaniem w realizacji problematyki regionalnej na tym etapie kształcenia jest poczucie więzi z otoczeniem, świadomość własnych ,,korzeni” oraz odnajdywanie źródeł wartościowych w dziedzictwie kulturowym regionu poprzez m.in. poznanie najbliższej okolicy, zbieranie informacji o swoim miejscu zamieszkania, o swojej rodzinie, spotkania ze znanymi ludźmi, wykonanie drzewek genealogicznych, albumów itd.

     Jednym z wielu działań w tym zakresie było zorganizowanie w szkole wystawy pod hasłem „To był świat, zupełnie w starym stylu…”. Uczniowie, Rodzice oraz Pracownicy szkoły bardzo chętnie włączyli się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. Oprócz wystawy starych przedmiotów codziennego użytku przygotowano również gazetkę pod tytułem „Siedlęcin wczoraj i dziś”.

     Uczniowie wykonali  także album  o swojej miejscowości z uwzględnieniem zabytków oraz przyrody Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.


 

2019-03-12