Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiObchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

      W ramach 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę realizowany był w naszej szkole Projekt Edukacyjny pod nazwą „Świętujemy Niepodległą”.

     Głównym celem Projektu było: propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich; budowanie szacunku dla symboli narodowych; kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej; uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka  i narodu.Dodatkowym celem było rozwijanie zdolności   twórczych i artystycznych uczniów; rozwijanie umiejętności pracy w grupie; integracja całej społeczności uczniowskiej oraz upowszechnianie pracy metodą projektu w szkole.

     W ramach Projektu zrealizowano następujące zadania:

Zorganizowano Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Nasza Niepodległa” w kategorii uczniów klas I – III oraz IV – VIII

Przeprowadzono Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Polska w kolorze biało-czerwonym” w kategorii klas I – III, IV – VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych;

Przeprowadzono  Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny na „Znaczek pocztowyz okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę” w kategorii klas I – III, IV – VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych;

Zorganizowano „Quiz o Polsce”dla uczniów klas V- VIII. Była to doskonała i emocjonująca zabawa, sprawdzająca i wzbogacająca wiedzę na temat polskiej historii, geografii, kultury i przyrody. Dodatkowym urozmaiceniem   były   zadania    sprawdzające   znajomość   ortografii i umiejętność wymowy trudnych polskich zdań. 

W ramach realizacji Projektu przygotowano również ścienne gazetki tematyczne:

„Piękna nasza Polska cała…”;

„Polskie drogi ku niepodległości”;

„Polskie symbole narodowe”;

Alfabet współczesnego patriotyzmu.

     Uczniowie wykonali „Księgę Bohaterów Narodowych”, w której przedstawili Polaków, którzy szczególnie zasłużyli się w walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę w czasie zaborów. Byli to m.in. Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Maria Konopnicka, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko.

     W czasie zajęć plastycznych uczniowie wykonywali elementy dekoracji na gazetki szkolne oraz uroczystą akademię, były to chorągiewki, kotyliony biało-czerwone, kwiaty w barwach narodowych oraz  wspaniała biało-czerwona  konturowa mapa Polski.

     Podsumowanie  Szkolnego Projektu Edukacyjnego „Świętujemy Niepodległą” zrealizowano w formie uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas starszych pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Pani Zuzanny Kozyry oraz nauczyciela języka angielskiego Pana Przemysława Wrotnego. Akademia odbyła się 9 listopada. Przygotowano wspaniały montaż słowno-muzyczny zawierający pieśni i wiersze patriotyczne. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I – III zaprezentowali wspólnie „Piosenkę małego patrioty” oraz kilka wierszy.  Podczas uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie Projektu.

     Wspaniały program artystyczny zaprezentowany został  Społeczności Siedlęcina  w dniu 11 listopada 2018 r. w sali Domu Ludowego.


2018-11-22