Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiZapisy do świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów).

2. W roku szkolnym 2018/2019 świetlica czynna będzie w godzinach:

Poniedziałek  11.30 – 15.25

Wtorek           12.25 – 15.30

Środa              11.30 – 15.20

Czwartek        11.30 – 15.25

Piątek             12.25 – 15.25

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są  uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci:

obojga rodziców pracujących,

rodzica samotnie wychowującego dziecko,

matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy.

* Zapisy do świetlicy przyjmuje pani Krystyna Sos (3 września 2018 r.  – po zakończeniu spotkań w klasach).


2018-08-19