Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiZapytanie ofertowe - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy.

     W związku z realizacją projektu „Eksperymentuje – Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”, Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji wynikających z podstawy programowej uczniów  z deficytami.

2. Koło zainteresowań TIK + kompetencji kluczowych.

3.Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie następujących zajęć:

Zajęcia wyrównawcze z przyrody- 1 godzina tygodniowo ;

Wsparcie uczniów zdolnych-geografia- 1 godzina tygodniowo;

Wsparcie uczniów zdolnych-chemia- 1 godzina tygodniowo;

Koło badawczo-eksperymentalne- 1 godzina tygodniowo;

Koło ekologiczno-przyrodnicze- 2 godziny tygodniowo;

Wsparcie uczniów zdolnych z matematyki i przyrody- 1 godzina tygodniowo.

Przewidywany wymiar czasu: 7 godzin tygodniowo.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie.

Okres realizacji: luty 2018 – maj 2019r.

Szczegółowy harmonogram oraz godziny prowadzenia zajęć do ustalenia z dyrektorem szkoły.

Wymagania:

wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z zakresem prowadzonych zajęć.

doświadczenie w pracy z uczniem, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ofertę wraz z CV należy dostarczyć do dnia 16.02.2018 r. osobiście do siedziby szkoły, przesłać pocztą na adres siedziby:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie

ul. Kościelna 5, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra 14

lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy: sp-siedlecin @o2.pl

 

2018-02-11