Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiZimowisko dla dzieci w Siedlęcinie - 15.01 - 26.01.2018 r.

     W dniach od 15.01.2018r. do 26.01.2018 r.  zorganizowane zostało zimowisko dla dzieci w Siedlęcinie. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżowie Sudeckim. Zajęcia odbywały się w sali Domu Ludowego w Siedlęcinie. Zajęcia połączone były z programem profilaktycznym w zakresie nadużywania alkoholu, narkotyków oraz zachowań agresywnych.  Dzieci miały zagospodarowany czas od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie Pana Andrzeja Zarembę oraz Panią Zuzannę Kozyra.

      Dzieci miały możliwość uczestniczenia w niezwykle urozmaiconych zajęciach. W pierwszym tygodniu odwiedzili Nas liczni goście, którzy próbowali rozbudzić w młodych ludziach pasję i ciekawość świata.  W związku z realizacją w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie projektu „Eksperymentuje – Rozwój kompetencji kluczowych oraz matematyczno – przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej” uczestnicy zimowiska poznali ciekawych ludzi               i poszerzyli swoją wiedzę. Do głównych atrakcji zimowiska możemy zaliczyć:

- warsztaty barwienia naturalnego- „ Kolorowe czary” prowadzone przez Panie z Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy;

- zajęcia terenowe z pracownikiem Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej „ Wyprawa młodych tropicieli”;

- zajęcia edukacyjne z pracownikiem Sudeckiej Zagrody- „ Dzieje życia na Ziemi”- projekcja filmu edukacyjnego.

- warsztaty piernikowe;

- warsztaty podróżnicze „ Z najdalszych zakątków świata”;

- zajęcia przyrodnicze „ Jak zwierzęta spędzają zimę”;

     Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci cieszyły się zajęcia ruchowe, rozgrywki sportowe, spacery po najbliższej okolicy. Uczestnicy zimowiska wzięli udział w turnieju warcab stupolowych w trzech kategoriach wiekowych ( kl.0-II, kl.II- III oraz kl. V- VII), turnieju tenisa stołowego oraz turnieju  w „ piłkarzyki”. Ponadto dzieci miały zorganizowaną wycieczkę po Siedlęcinie. Podczas tego spaceru poznały historię swojej wsi.  

     Zimowisko to czas zabawy i radości. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od zabaw integracyjnych, podczas których dzieci świetnie bawiły się. Zorganizowano również zajęcia warsztatowe„ Jak radzić sobie ze złością?” oraz warsztaty logopedyczne. Nie zabrakło również zajęć tanecznych. W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonywały prace dowolne oraz prace o tematyce profilaktycznej „ Alkohol- Twój wróg”, „ Agresji mówię NIE”, „ Szkodliwość palenia papierosów”. Dzieci wysłuchały również pogadanek profilaktycznych. Dostarczona została  wi0020edza dotycząca tematów: – Co to jest uzależnienie?; - Co to jest nałóg?; - Jakie są skutki uzależnień i jak sobie z nimi radzić?”. Podczas zajęć obejrzały dwa filmy animowane „ Super Spark- Gwiezdna misja” oraz       „ Dzik Ryjo”. Tegoroczne zimowisko z pewnością można uznać za udane. 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci w Siedlęcinie to zaangażowanie wielu osób, okazanie serca i chęci zapewnienia dzieciom spokojnych, bezpiecznych i ciekawych ferii.  Składamy serdeczne podziękowania Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Alicji Karmelita, Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki Panu Edwardowi Dudkowi, Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panu Stanisławowi Sekuła, Sołtysowi wsi Siedlęcin Panu Marianowi Tyka, Radzie Sołeckiej wsi Siedlęcin, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie . Dziękujemy również Pani Grażynie Kondras, Katarzynie Krzemienieckiej, Barbarze Filipiak oraz Agnieszce Hamkało za pomoc w przygotowaniu śniadań dla dzieci oraz  pomieszczeń do organizacji zajęć.


2018-01-29