Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK - 14.12.2017 r.

     Przed świętami otrzymaliśmy od władz gminy Jeżów Sudecki prezent, na który wszyscy czekaliśmy - kompleks boisk sportowych typu ORLIK. 14 grudnia 2017 roku w samo południe przy świetlicy wiejskiej - Dom Ludowy w Siedlęcinie nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Dokonali go przedstawiciele gminy oraz wykonawcy: wójt gminy Edward Dudek, przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik, zastępca wójta Artur Smolarek, skarbnik gminy Marta Kędziorek, radni gminy Jeżów Sudecki, sołtys wsi Siedlęcin Marian Tyka, prezes zarządu firmy FILIGRAN Jacek Wojciechowski, prezes Kółka Rolniczego w Siedlęcinie Andrzej Grochala, dyrektor szkoły Zuzanna Kozyra, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście. 

     Imprezę otworzył wójt gminy, który w krótkich słowach przywitał wszystkich oraz przedstawił historię powstania, budowy oraz kosztów obiektu. Następnie sołtys wsi Siedlęcin podziękował władzom gminy, Radzie Gminy za przychylność oraz podjęcie uchwały dotyczącej budowy tak długo oczekiwanego boiska. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Wtedy do głosu doszły dzieci, które natychmiast rozbiegły sie po boiskach kopiąc piłkę, rzucając do kosza, skacząc...

     Część oficjalną zakończyło tradycyjne strzelanie rzutów karnych wykonywanych przez wszystkich gości oraz mecz piłki nożne uczniów szkoły.

     Wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania boisk serdecznie dziękujemy! 

2017-12-15