Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiŚlubowanie klasy I w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie - 25.10.2017 r.

     Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła i muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed nimi nauczyciele.

     25 października  2017 roku o godzinie 12.15 w sali Domu Ludowego w Siedlęcinie odbyła się uroczystość z okazji ślubowania klasy I. Na tę doniosłą chwilę przybyli: z-ca wójta Gminy Jeżów Sudecki – Artur Smolarek, sekretarz Rady Gminy – Ewa Nidzgorska,  sołtys - Marian Tyka, była dyrektor szkoły Krystyna Mujta, pozostali zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i dziadkowie uczniów klasy I.  

     Na dzień ślubowania czekaliśmy wszyscy od dawna. Do tej chwili przygotowywaliśmy się  od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Dzieci zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami. Poznawały zasady panujące w szkole - w tym nowym, ważnym dla nich miejscu. Doświadczały szkolnego życia – jego smaku i koloru. Były pilne i pracowite. Wiedziały że, aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej, trzeba udowodnić,    że są tego godne. 

     Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani Dyrektor Szkoły Pani Zuzanna Kozyra  powitała gorąco przybyłych gości, rodziców, krewnych, nauczycieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, którą  poprosiła o zaprezentowanie swoich umiejętności przed zebraną publicznością.  

     W odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Emocji było wiele u dzieci, wychowawczyni a także u rodziców.  Pomimo ogromnej tremy, dzieci poradziły sobie świetnie. 

     Po zakończonej części artystycznej wychowawczyni Małgorzata Kutrowska w imieniu swoich uczniów zwróciła się do pani dyrektor o dokonanie aktu ślubowania i pasowania na ucznia. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

     Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie” - mówiła pani dyrektor, dotykając piórem  jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych a potem razem z wychowawczynią wręczyła im dyplomy. Uczniowie otrzymali też swój pierwszy ważny dokument, jakim jest legitymacja szkolna. 

     Potem klasa I wysłuchała życzeń i otrzymała upominki od przybyłych gości. 

Na koniec były pamiątkowe zdjęcia. Również rodzice pamiętali o święcie swoich dzieci.Przybyli w licznym gronie, zorganizowali "słodkie przyjęcie".

     Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szkolnym świadectwie. 

 

2017-10-25